Motoryzacyjne ogłoszenia

CréditAgricole Commercial Finance Polska SA znalazł się w gronie laureatów prestiżowych nagród Luminatus, przyznawanych przez redakcję Bloomerg Businessweek Polska. Spółka została wyróżniona za usługę faktoringu eksportowego. Kapituła konkursowa doceniłainnowacyjność oraz konkurencyjność rozwiązania oferowanego przez CACFP SA, względem tradycyjnych usług rynkowych.

Kapituła przyznała nagrody w kategoriach: projekt, usługa, produkt, firma, uczelnia a także prezes oraz zespół. Oceniane były m.in. innowacyjność, pomysłowość, kreatywność
i nowoczesność. W kategorii – usługa, wyróżniono Crédit Agricole Commercial Finance Polska SA za factoring eksportowy, rozwiązania wspierające polskich przedsiębiorców współpracujących z zagranicznymi kontrahentami.

 

Eurofactor ma autorski model obsługi faktoringu eksportowego, który polega na współpracy
z partnerami z Grupy Crédit Agricole w kraju importera, przy wsparciu dedykowanej w grupie Spółki do obsługi transakcji zagranicznych. Przedsiębiorca otrzymuje szerokie wsparcie
w zakresie weryfikacji kondycji zagranicznego kontrahenta, określeniu ryzyk i uwarunkowań prawnych w danym kraju.

 

Wyróżnienie, które otrzymaliśmy,przede wszystkimpotwierdza wysoką jakość oferowanych przez nasrozwiązań.Ważne również, że doceniona zostaławartość biznesowa usługi
irzeczywista jejprzydatność dla klientów.Współpraca z międzynarodowymi partnerami CréditAgricole zapewnia wysokiebezpieczeństwoi sprawnośćoperacji w faktoringu eksportowym. -powiedział Stanisław Atanasow prezes Zarządu CACP SA.

 

Partnerem wydarzenia było Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Wśród nagrodzonych znalazły się między m. in. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, SAP Polska, Deep Ocean Technology.

 

Uroczysta Gala wręczenia nagród odbyła się w poniedziałek 13 kwietnia w redakcji Bloomberg Businessweek Polska.

Źródło: Credit Agricole

Ogłoszenia motoryzacja